Jak pozyskać pieniądze na prowadzenie biznesu?

banner-982099_1280

Zakładasz działalność, być może zatrudnisz pracowników i oczekujesz przede wszystkim dużych przychodów. Nawet na kartce papieru początki są dość trudne ekonomicznie. Żeby zacząć potrzebujesz po prostu kapitału, jeśli go nie masz możesz pozyskać pieniądze z zewnątrz. Można postarać się o kredyt dla nowych firm, ale banki dość restrykcyjnie traktują młode działalności. Jeśli nie bank, masz wiele opcji do wyboru.

Teraz wszystko zależy przede wszystkim od umiejętności poszukiwania dofinansowania. Nawet strony internetowe w swoich formularzach podpowiadają, jaka branża ma szansę na środki zewnętrzne. Chodzi tu przede wszystkim o fundusze unijne, ukierunkowane na wąskie dziedziny biznesu, jak również dotacje z urzędów oraz funduszy prywatnych.

Unia Europejska

Polska do 2020 otrzyma dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 82,5 miliarda euro. Większość tej kwoty rozdysponują programy operacyjne – centralne i regionalne. Wśród programów krajowych mamy: Infrastrukturę i Środowisko, Polskę Cyfrową, Wiedzę Edukację Rozwój, Polskę Wschodnią, Pomoc Techniczną i najważniejszy dla przedsiębiorców Inteligentny Rozwój. Głównym celem dofinansowania jest poprawa współpracy między nauką i biznesem oraz zwiększenie konkurencyjności poprzez inwestycje w badania.

Na założenie własnej firmy można pozyskać środki unijne. Jeśli masz mniej niż 30 lat, nie uczysz się i nie pracujesz możesz skorzystać z pakietu wsparcia finansowego, ale również szkoleń i doradztwa.

Dla nieco starszych, którzy nie pracują, a są w trudnej sytuacji zawodowej, chociażby z powodów wykluczenia przewidziano również dotacje na rozpoczęcie biznesu. Warunki dotacji będą różne w zależności od województwa. Oprócz dobrego wniosku o dotację należy uzasadnić, iż Twoja sytuacja zawodowa jest trudna. Unia Europejska określa tak miejsce na rynku pracy kobiet, osób po 45 roku życia, niepełnosprawnych czy osób długotrwale bezrobotnych i z niskim wykształceniem.

Innowacyjne pomysły na firmę znajdą swoje dofinansowanie w programach Startet, BizNest oraz w projekcie „Platformy startowe dla nowych pomysłów”.  Pierwsze z nich przeznaczone są dla młodych firm start-up. Najciekawsze pomysły po preinkubacji mogą liczyć na pomoc w rozwinięciu przedsiębiorstwa w postaci dużego kapitału na rozwój.

Ośrodki innowacji oferują młodym ludziom wsparcie w tworzeniu i rozwoju start-upów. Warto pamiętać, że jest to możliwość dla osób do 35. roku życia, które chcą otworzyć firmę w wybranych województwach. Inkubator przedsiębiorczości to doskonałe miejsce, w którym nie tylko znajdziesz miejsce na biznes, ale będziesz mógł liczyć na doradztwo, szkolenia, mentoring. Jeśli się uda, możesz starać się o dofinansowanie rozwoju działalności.

Dla rolników ubezpieczonych w KRUS przeznaczono premie na rozpoczęcie działalności w wysokości maksymalnie 100 tysięcy złotych. Wnioski przyjmują Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dla mieszkańców wsi przeznaczone są również dotacje w ramach Lokalnej Grupy Działania.

Nie mieścisz się w żadnej z grup, zawsze możesz wziąć pożyczkę na założenie firmy. Jeśli pracujesz, Unia może pożyczyć ci fundusze na dużo lepszych warunkach niż bank.

Urząd Pracy

To instytucja powołana do pomocy osobom bezrobotnym, jak również początkującym przedsiębiorcom. W zależności od możliwości danego urzędu możesz starać się o dotacje nawet do 27 tysięcy. Jest to pomoc jednorazowa. Oprócz pieniędzy urzędnicy pomogą stworzyć biznesplan, a także udzielą pomocy prawnej. Warunkiem uzyskania dotacji jest fakt, że osoba starająca się o fundusze musi być zarejestrowana jako bezrobotna, która nie odmówiła przyjęcia propozycji zatrudnienia lub szkolenia.

Minister

Oprócz instytucji finansujących działania przedsiębiorstw można pożyczyć pieniądze z Banku Gospodarstwa Krajowego, który udziela pożyczek na rozpoczęcie i rozwój działalności. Ministerstwo chętnie spojrzy na projekty zakładające tworzenie nowych miejsc pracy.

Dla osób, które nie ukończyły 25 lat lub mają dyplom ukończenia szkoły wyższej i do 27 lat przeznaczony jest program „Pierwszy Biznes”. Tę pożyczkę może otrzymać zarówno osoba bezrobotna, jak i grupa osób, które chcą wspólnie założyć działalność.

Z Banku Gospodarstwa Krajowego można pożyczyć do 40 tysięcy na jedną osobę przy założeniu trzyletniego okresu spłaty w możliwym odroczeniem o 6 miesięcy.

Kapitał prywatny

Doświadczeni biznesmeni i gracze giełdowi, prawnicy i kadra zarządzająca coraz częściej inwestuje pieniądze w młodych przedsiębiorców. To tak zwani Aniołowie Biznesu. Od nich można pozyskać pomoc finansową nawet do 1 miliona złotych. Nie oczekują przy tym spłaty kapitału, lecz liczą na zyski z obrotu firmy, a co za tym idzie po prostu udziałów w przedsiębiorstwie.

Istnieje wiele możliwości pozyskania środków na start. Podstawą jest dobry biznesplan, ciężka praca i szczęście.

Więcej na temat biznes planu w artykule http://firmowa.net/jak-napisac-biznesplan/

Powiązane wpisy

dodaj komentarz