Jak założyć własną firmę?

tie-690084_1280

Wiele osób, pomimo że posiada dobry pomysł, potencjał i zdolność finansową aby otworzyć własną firmę, zwleka z tym, ponieważ nie wie od czego powinna zacząć. Oto pięć kroków jak zrobić to szybko, sprawnie i zgodnie z prawem.

Krok 1. Rejestracja: wpis do ewidencji, REGON…

Kiedy pomysł, biznesplan i wszystkie potrzebne dokumenty są już gotowe, należy zgłosić rozpoczęcie indywidualnej działalności gospodarczej poprzez złożenie wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (wniosek CEIDG-1), poprzez stronę internetową lub w Urzędzie Miasta. Wniosek ten zawiera w sobie również: prośbę o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON, zgłoszenie płatnika składek ubezpieczeniowych, zgłoszenie identyfikacyjnym, a także oświadczenie o wyborze formy opodatkowania.

Krok 2. Koncesje i zezwolenia

Nie dla każdej działalności jest to krok konieczny, jednakże jeżeli firma znajduje się w obrębie tych, które potrzebują zezwolenia lub koncesji (takowych działów jest ponad 80), ważne jest uzyskanie właśnie takiego pozwolenia. Dlatego też warto zwrócić uwagę na listę tych, które faktycznie takich dokumentów wymagają, ponieważ przeoczenie tego elementu przysparza wielu kłopotów.

Krok 3. Wyrobienie pieczątki, założenie konta bankowego oraz wybór biura księgowego

Krok następny to wyrobienie pieczątki, która będzie potwierdzała wszelkie dalsze działania związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej. Na pieczątce powinna znajdować się nazwa firmy, a także jej dane teleadresowe, numer NIP i REGON. Dobrze jest gdy firma posiada konto bankowe, dlatego na tym etapie jego założenie jest przydatne. Prawo nie nakazuje posiadania konta finansowego, jednakże są transakcje, które mogą wykonywane być tylko za pomocą takiego konta, dlatego warto je posiadać. We wniosku CEIDG należy zaznaczyć kto będzie prowadził księgowość firmy. Mądrze jest więc pomyśleć o tym wcześniej. Jeśli jednak nie ma takiej możliwości i decyzja nie może być podjęta od razu, to nic straconego. We wniosku umieścić trzeba informację o samodzielnym prowadzeniu księgowości, a wyboru dokonać można później. Jedyne co należy później zrobić to aktualizacja informacji.

Krok 4. Rejestracja VAT i ubezpieczenia społeczne

Przedsiębiorca, jeśli chce lub musi zostać płatnikiem podatku od towaru i usług (VAT) musi się zarejestrować. Zrobić to można przez zgłoszenie rejestracyjne VAT-R i uiszczenie opłaty skarbowej z tytułu rejestracji. Następnie urząd potwierdza zgłoszenie i wydaje decyzję administracyjną. Siedem dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej przedsiębiorca jest zobligowany do zgłoszenia się do ubezpieczeń społecznych. Ma też obowiązek zgłosić do ubezpieczenia pracowników, jeżeli takich zatrudnia, w ciągu siedmiu dniu od zatrudnienia.

Krok 5. Zgłoszenie działalności do sanepidu oraz PIP

To ostatni, ale nie najmniej ważny etap. Właściciel firmy, ma obowiązek poinformować pisemnie Państwową Inspekcję Pracy (tylko w sytuacji zatrudniania pracowników) oraz sanepid o miejscu, rodzaju oraz zakresie działalności oraz o liczbie pracowników. W niektórych wypadkach, zgoda sanepidu na prowadzenie działalności jest niezbędna by móc ją rozpocząć.

Założenie własnej firmy można więc przeprowadzić szybko i sprawnie, a sprawy urzędowe nie są wcale tak rozbudowane jak mogłoby się wydawać. Mimo, że procedury trwają jakiś czas, to z pewnością gra warta jest świeczki, ponieważ pozwala to na samorealizację i wypełnienie swoich celów. To tylko pięć kroków, które zmienić mogą całe życie, warto więc spróbować.

Powiązane wpisy

dodaj komentarz