Wybór formy opodatkowania firmy

career-226714_1280

Myślisz o założeniu własnej działalności? Oprócz tego że masz  pomysł, zapał i energię musisz myśleć o załatwieniu kilku firmy. Jedną z najważniejszych decyzji jest wybór formy opodatkowania. Możesz wybrać spośród kilku możliwości, żeby nie naruszyć obowiązujących przepisów oraz by forma była dostosowana do potrzeb i możliwości firmy. Sposób opodatkowania wskazujesz bowiem już przy rejestracji na druku CEIDG-1.

Jednoosobowa działalność gospodarcza – formy opodatkowania

Polskie prawo wskazuje cztery formy opodatkowania: zasady ogólne, podatek liniowy oraz formy zryczałtowane: kartę podatkową oraz ryczałt.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych (skala podatkowa)

To najczęściej wybierana forma, ponieważ opodatkowuje się dochód w zależności od jego wysokości. Do 85 528 zł. zapłacimy 18% podatku, powyżej 14.839, 02 zł + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł.

Do największych zalet tej formy opodatkowania należy prawo do korzystania z ulg podatkowych czy też pomniejszania przychodów o koszty uzyskania przychodów. Można również rozliczyć się wspólnie z małżonkiem. Jeśli dochód firmy nie przekroczy 3091 zł. lub jeśli podatnik nie osiągnął żadnego dochodu, wówczas nie opłaca podatku.

Podatek liniowy

Teoretycznie jest prostszą formą opodatkowania, ale też daje przedsiębiorcy mniej korzyści. Przedsiębiorca odprowadza do Urzędu Skarbowego podatek w wysokości 19% dochodu.

Niewątpliwie największą zaletą podatku liniowego jest jedna stawka opodatkowania dochodu, natomiast ta forma ma też swoje wady. Nie można korzystać z większości ulg podatkowych, rozliczać się z małżonkiem ani z dzieckiem (w przypadku samotnych rodziców). Ustawodawca nie przewidział również kwoty wolnej od podatku.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Specyficzną formą opodatkowania jest ryczałt. Z zasady nie jest on przeznaczony dla wszystkich przedsiębiorców. Ustawodawcza zawęził go do osób fizycznych uzyskujących przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Należy pamiętać, że wybierając ryczałt, nie można pomniejszyć przychodów o poniesione koszty. Poza tym ustawodawca określił maksymalny przychód dla tej formy opodatkowania 150 000 euro.

Prawo nakazuje firmie opodatkowanej ryczałtem prowadzenie ewidencji przychodów wraz z dowodami zakupu oraz wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i ewidencji wyposażenia. Podatnik, jeśli zatrudnia pracowników, musi prowadzić karty przychodów.

Karta podatkowa

To inna forma podatku zryczałtowanego, którego wysokość jest uzależniona od rodzaju usług, ilości zatrudnianych osób, wielkości miejscowości czy też wieku podatnika a nie od przychodów firmy. Ustawodawca wymienia rodzaje działalności, które mogą korzystać z karty podatkowej.

W odróżnieniu od pozostałych form opodatkowania przedsiębiorca przed rozpoczęciem działalności musi złożyć wniosek o zastosowanie karty podatkowej  w swoim Urzędzie Skarbowym na druku PIT-16.

Osoby, które wybrał kartę podatkową nie muszą prowadzić Książki Przychodów i Rozchodów, ale na życzenie klienta muszą wystawić rachunek lub fakturę. Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają pracowników, zobowiązani są prowadzić ewidencję zatrudnienia.

Ustawodawca dał przedsiębiorcy możliwość zrezygnowania z karty podatkowej w terminie 14 dni od doręczenia decyzji o wysokości podatku.

Niewątpliwie zaletami karty podatkowej jest niska i stała wartość podatku oraz brak konieczności prowadzenia KPiR. Jednak od przychodów można odliczyć tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Obowiązki względem Urzędu Skarbowego

Oprócz Karty podatkowej formę opodatkowania wybierasz podczas rejestracji, jeśli już posiadasz firmę i chciałbyś zmienić formę musisz do 20 stycznia złożyć pisemne oświadczenie do Naczelnika twojego Urzędu Skarbowego.

Zaliczki na podatek opłaca się miesięcznie lub kwartalnie. Ta druga forma jest przeznaczona dla małych lub rozpoczynających działalność firm. Nie zapomnij, że zaliczkę musisz wpłacić do 20-tego następnego miesiąca. Jeśli rozliczasz się Kartą podatkową zaliczkę musisz odprowadzić do 7. dnia każdego miesiąca. W grudniu należy zapłacić podatek do 28. Nie składasz przy tym żadnych deklaracji.

Przedsiębiorca składa zeznanie roczne w swoim Urzędzie Skarbowym do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego, jeśli rozlicza się na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym. Jeśli wybrał formy ryczałtu ma czas do 31 stycznia.  

Powiązane wpisy

dodaj komentarz