Zasady zatrudniania pracowników

woman-690036_1280

Udało się. Masz pomysł, odwagę i udało ci się dopełnić wszystkich formalności. Założyłeś firmę. Najprawdopodobniej staniesz przed dużym wyzwaniem zatrudnienia pracowników. Oprócz rozmów kwalifikacyjnych musisz pamiętać o wielu terminach i zobowiązaniach. A te będą zależeć przede wszystkim od rodzaju umowy, jaka zawrzesz ze swoim pracownikiem oraz od jego uprawnień.

Przepisy związane z zatrudnianiem pracownika

Wynikają one przede wszystkim z Kodeksu pracy, Kodeksu cywilnego oraz ustaw o podatku dochodowym oraz o systemie ubezpieczeń społecznych. Dobrze jest mieć te dokumenty pod ręką, ponieważ regulują wszystkie kwestie związane z zatrudnianiem pracowników. Oczywiście oprócz motywacji, tutaj musisz wykazać się inicjatywą. Z kodeksów i ustaw w sposób jednoznaczny wynikają przepisy o czasie pracy, urlopach, wypowiedzeniu oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie BHP

Jeśli zatrudniłeś pracownika na podstawie umowy o pracę, zanim dopuścisz go do pracy, musisz wysłać go na szkolenie z zasad BHP. Z tego obowiązku zwolnieni są pracownicy zatrudnieni na podstawie umów cywilno-prawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło).

ZUS

Jako pracodawca musisz zgłosić swojego pracownika do ZUS-u w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy o pracę. Nie zgłaszasz natomiast pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia (chyba że to jest ich jedyne zatrudnienie), umowy o dzieło oraz uczniów i studentów do 26. roku życia.  

Podatek dochodowy

Zatrudniłeś, zgłosiłeś, przeszkoliłeś. Pracownik pracuje, a ty mu płacisz. Twoim obowiązkiem jest prowadzenie ewidencji wynagrodzeń oraz naliczanie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy pracowników.

Badania lekarskie

Kodeks pracy stanowi, że bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy. Warto pamiętać, że to pracodawca kieruje pracownika na badania lekarskie i za nie płaci.

Urlop

Każdemu pracownikowi przysługuje urlop, którego wymiar jest zależny od stażu pracy oraz od okresów ukończonej nauki. Jeżeli pracownik ma staż pracy krótszy nić 10 lat to przysługuje mu 20 dni urlopu. Jeśli ma dłuższy staż, to 26 dni. Pamiętajmy jednak o wliczeniu w staż pracy okresów nauki.

Podatki i składki ZUS

Pracodawca ma obowiązek odprowadzić do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy do 20 każdego kolejnego miesiąca. Musi również rozliczyć się z ZUS-em. Comiesięczną deklarację i raporty imienne składa się do 15 dnia każdego miesiąca.   

Wysokość składek ubezpieczeniowych w 2016 r. z tytułu umowy o pracę:

Rodzaj składki opłacana przez pracownika finansowana przez pracodawcę
Emerytalne 9,76% 9,76%
Rentowe 1,50% 6,50%
Chorobowe 2,45%
Wypadkowe 1,93%
Zdrowotne 9%
Fundusz Pracy 2,45%
FGŚP 0,10%

Zasady zatrudniania pracowników zmieniają się dość często. Trzeba na bieżąco śledzić obowiązujące przepisy. Należy również pamiętać o wymaganiach, jakie stawiają przed pracodawcą inne przepisy.  

Polecamy również artykuł o tym jak napisać biznesplan http://firmowa.net/jak-napisac-biznesplan/

Powiązane wpisy

dodaj komentarz